You are currently viewing מגדלי נים בראשון לציון

חברת נדל"ן נדל"ן מציגה את פרויקט "משולש נים" – מתחם מגדלים חדש בראשון לציון

מגדלי נים צפויים לכלול למעלה מ-1000 דירות מגורים שיתפרסו על פני שטח רב באזור מתחם הרכבת וצומת גן הוורדים בראשל"צ. חברת נדל"ן נדל"ן משווקת יחידות קרקע להשקעה בגוש מספר 3633 בחלקות 6-8.

סטטוס הקרקעות הנוכחי: אינן זמינות לבנייה.

 

* לא בשיווק

מגדלי נים, ראשל"צ: