You are currently viewing קרקע להשקעה בהרצליה ליד שדה התעופה

קרקע להשקעה בהרצליה בשטח הסמוך לשדה התעופה בעיר, אשר נכלל בתוכנית הר/2030

במסגרת תוכנית המתאר הר/2030 ותמ"ל 3006 נכלל גם רובע צפון הרצליה החדש אשר עתיד להיות הדבר הגדול הבא בעיר הרצליה. החברה למימוש קרקעות משווקת יחידות קרקע להשקעה ליד שדה התעופה בהרצליה, בשטח שבין רח' שד' ירושלים, כפר שמריהו ממערב, רח' הבריגדה היהודית וקו הגבול של הרצליה עם העיר רעננה מצפון.

הקרקע איננה זמינה לבנייה.

לקבלת מידע נוסף אודות הפרויקט השאירו פרטים בטופס

    שם

    כתובת דוא"ל

    טלפון

    תמ"ל 3006 הרצליה – מפה: