You are currently viewing תוכנית רע/2020 – קרקעות להשקעה באזור פארק רעננה

קרקעות להשקעה ברעננה במסגרת תוכנית רע/2020 הכלולה בתוכנית רע/3000 של העיר – הקרקע אינה זמינה לבניה

על פי תוכנית רע/2020, אשר כלולה בתוכנית הדגל של העיר רעננה רע/3000 שאושרה בחודש מרץ 2016, (אך עדיין לא זמינה לבנייה) צפויים לקום באזור פארק רעננה בשנים הבאות בנייני מגורים בני 10 קומות ומעלה, בנוסף לשטחי משרדים ושטחי מסחר. החברה למימוש קרקעות משווקת קרקעות שרכשה באזור, אשר מימושן יוביל לתשואה בגובה של בסביבות 30% על ההשקעה.

לקבלת מידע נוסף אודות הפרויקט השאירו פרטים בטופס

    שם

    כתובת דוא"ל

    טלפון

    רעננה – מפה:

    תמונות והדמיות נוספות להמחשה בלבד