You are currently viewing הר 1302 הוד השרון – יחידות קרקע למכירה

תוכנית הר 1302 בהוד השרון – קרקעות למכירה במתחם

קרקע למכירה (*הקרקעות אינן זמינות לבנייה) בשטח אשר נכלל בתוכנית הר 1302 במיקום מרכזי בהוד השרון. תוכנית הר/1302 כוללת שטחים נרחבים במערב הוד השרון ובמסגרתה עתידות להיבנות קרוב ל-1300 יחידות דיור חדשות בעיר. יחידת קרקע במתחם צפויה להניב תשואה של עשרות עד מאות אחוזים לאחר ההפשרה.

לקבלת מידע נוסף אודות הפרויקט השאירו פרטים בטופס

    שם

    כתובת דוא"ל

    טלפון

    מתחם הר/1302 – מפה: