התחדשות עירונית (Urban renewal) היא תהליך שיקום ושדרוג, בנייה ושיפוץ של תשתיות פיזיות, סביבתיות וקהילתיות על מנת לחזק ולהעצים את האזור ולהתאימו לצרכים המשתנים של אוכלוסיות קיימות וחדשו. ההתחדשות עשויה להתבצע על ידי רשות ציבורית, רשות מקומית ו/או על ידי יזם פרטי. מהותה של ההתחדשות היא ניצול ממרבי ומיטבי של משאבי קרקע מוגבלים, חיזוק מבנים (כגון במסגרת פרוייקט תמ"א 38), שיפור חזות העיר, סלילת כבישים חדשים, עיבוי וחיזוק של שירותי חינוך, בריאות ועוד. ליבת ההתחדשות העירוני היא בפרוייקט פינוי בינוי או פרוייקט עיבוי שאינו מחייב פינוי אנשים מבתיהם.

מגמות סותרות ואף מתנגשות בתחום התחדשות עירונית

התחדשות עירונית נועדה, בין השאר, לשמור גם על איכות הסביבה המובן הפיזי, האקולוגי של המושג- להותיר ריאות ירוקות גם בערים מעושנות ופקוקות. גידול האוכלוסייה בכלל וריבוי תושבים במרכז הארץ בפרט גורם כמעט בהכרח להתנגשות בין מגמות סותרות- ההכרח למצוא פתרונות דיור והשבחת איכות חיי התושבים בערים ולעומתה- הרצון אבל בעיקר הקושי לשמור על סביבה שיש בה שטחים טבעיים פתוחים והיא נקייה מזיהום אוויר.

התחדשות עירונית בתל אביב

אף שהתחדשות עירונית מתבצעת ביתר שאת בשנים האחרונות, ראשיתה בשנת 1960 בשכונת מנשייה השוכנת על גבול תל-אביב – יפו. מאוחר יותר היא נעשתה גם בירושלים. עם זאת, בעוד תחילתה של התחדשות עירונית נועדה לתת פתרון לשינוי פניהן של שכונות מצוקה שסבלו מעוני מחפיר, והיא היוותה חלק מרכזי בפרויקט שיקום שכונות, עם הזמן היא כללה גם תכנית להעצמת החינוך והחברה. בשנים האחרונות מתאפיינת העיר תל אביב בתנופת בנייה של בתי מגורים רבי קומות המהוות פתרון להעדר עתודות קרקע מספיקות, מה שמערב יזמים ואנשי נדל"ן בתחום זה באופן עמוק ומשמעותי ביותר.

האחריות של כל אזרח להתחדשות עירונית

אף ששמה מגדיר לכאורה את התהליך ככזה החל על ערים בלבד ומתקיים בהן, באופן עקרוני וגם הלכה למעשה הוא מתקיים גם ביישובים כפריים, שבהם קיים צורך לנצל עתודות קרקע מוגבלות, לשדרג  תשתיות קיימות ולהוסיף תשתיות חדשות. לא מדובר בתהליך המתבצע באותה עצימות ובאותה אינטנסיביות שבה הוא מתבצע בערים שונות (יש כמובן גם הבדל בהיקף וקצב שבה מתבצע תהליך התחדשות עירונית בכל עיר) אבל גם בעיר וגם במגזר הכפרי חלה אחריות אישית על כל תושב לשמור על סביבה נקייה, לחסוך בשימוש במשאבי טבע מתכלים, לצרוך שירותים ומשאבים באופן מושכל ומידתי.